Χάρτης

Για να μή χαθούμε...
Download waypoints (τελευταία ενημέρωση 09/05/2014 Afostel2014_GEO.wpt)
Προβολή Afostel_map σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους